Nghĩa của từ: multiway

* mt.
nhiều lối, nhiều đường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiway
- (máy tính) nhiều lối, nhiều đườngĐộng từ BQT - Android App