Nghĩa của từ: multofoil

*
hình đa giác cong đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multofoil
- hình đa giác cong đềuĐộng từ BQT - Android App