Nghĩa của từ: n-array involution

*
phép đối hợp bộ n

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App