Nghĩa của từ: n-digit word

*
từ n - chữ, từ n - dấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App