Nghĩa của từ: narrow beam

* mt.
chùm hẹp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App