Nghĩa của từ: natural multiplication

*
phép nhân tự nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App