Nghĩa của từ: negative multinomial distrribution

* tk.
phân phối đa thức âm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App