Nghĩa của từ: neighbourhood base

* gt.
cơ sở lân cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App