Nghĩa của từ: neutral field

* đs.
trường trung hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App