Nghĩa của từ: neutrice

* gt.
cái trung hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

neutrice
- (giải tích) cái trung hoàĐộng từ BQT - Android App