Nghĩa của từ: nified field theory

* vl.
lý thuyết trường thống nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App