Nghĩa của từ: nil-radical

* đs.
rađian không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nil-radical
- (đại số) rađican khôngĐộng từ BQT - Android App