Nghĩa của từ: nil-series

* đs.
chuỗi không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nil-series
- (đại số) chuỗi khôngĐộng từ BQT - Android App