Nghĩa của từ: non- existence

* log.
sự không tồn tại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

non- existence
- (logic học) sự không tồn tạiĐộng từ BQT - Android App