Nghĩa của từ: non-commutative group

* đs.
nhóm không giao hoán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App