Nghĩa của từ: non-constructive method

* log.
phương pháp không kiến thiết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App