Nghĩa của từ: non-minimum phase

*
pha không cực tiểu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App