Nghĩa của từ: non-periodic phenomena

*
hiện tượng không tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App