Nghĩa của từ: non-reflexive

* log.
không phản xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

non-reflexive
- (logic học) không phản xạĐộng từ BQT - Android App