Nghĩa của từ: non-uniform convergence

* gt.
tính hội tụ không đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App