Nghĩa của từ: non-uniform motion

* Cơ.
chuyển động không đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App