Nghĩa của từ: non-vanishing vector

* hh.
vectơ không gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App