Nghĩa của từ: noncontact recording

* mt.
ghi không có công tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App