Nghĩa của từ: nonius

* mt.
thang chạy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nonius
- (máy tính) thang chạyĐộng từ BQT - Android App