Nghĩa của từ: norm homomorphism

*
đồng cấu chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App