Nghĩa của từ: normal law of composition

* đs.
luật hợp thành chuẩn tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App