Nghĩa của từ: normally closed contact

* mt.
công tắc đóng thường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App