Nghĩa của từ: normally open contact

* mt.
mt. công tắc mở thường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App