Nghĩa của từ: normed space

* gt.
không gian định chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App