Nghĩa của từ: nova

* tv.
sao mới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nova /'nouvə/
* danh từ, số nhiều novae, novas
 - (thiên văn học) sao mới hiện
Động từ BQT - Android App