Nghĩa của từ: nuclear pile

*
lò phản ứng hạt nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App