Nghĩa của từ: nuclear spin

* vl.
spin hạt nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App