Nghĩa của từ: nuisance parameter

* tk.
tham số trở ngại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App