Nghĩa của từ: null plane

* hh.
mặt phẳng không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App