Nghĩa của từ: nullifier

* gt.
hàm làm triệt tiêu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nullifier
- (giải tích) hàm làm triệt tiêuĐộng từ BQT - Android App