Nghĩa của từ: number of zero

* gt.
số các không điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App