Nghĩa của từ: number transfer bus

* mt.
xe truyền số; bánh truyền số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App