Nghĩa của từ: number variable

* log.
biến số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App