Nghĩa của từ: numerable

*
đếm được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

numerable
* tính từ
 - có thể đếm đượcĐộng từ BQT - Android App