Nghĩa của từ: numerical data

* mt.
dữ liệu bằng số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App