Nghĩa của từ: objective function

* trch.
hàm mục tiêu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App