Nghĩa của từ: odd and even

* trch.
chẵn và lẻ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App