Nghĩa của từ: odd-even cheek

* mt.
kiểm tra tính chẵn-lẻ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App