Nghĩa của từ: odevity

*
tính chắn lẻ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

odevity
- tính chẵn lẻĐộng từ BQT - Android App