Nghĩa của từ: omega-completion

*
sự ω- đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

omega-completion
- sự Ω-đầy đủĐộng từ BQT - Android App