Nghĩa của từ: omega-consistency

* log.
tính ω- phi mâu thuẫn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

omega-consistency
- (logic học) tính Ω-phi mâu thuẫnĐộng từ BQT - Android App