Nghĩa của từ: on-off

* mt.
đóng mở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

on-off
- (máy tính) đóng mởĐộng từ BQT - Android App