Nghĩa của từ: on-off action

* mt.
tác dụng loại “đóng - mở”

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App