Nghĩa của từ: one - address

* mt.
một địa chỉ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one - address
- (máy tính) một địa chỉĐộng từ BQT - Android App