Nghĩa của từ: one - dimensional

*
một chiều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one - dimensional
- một chiềuĐộng từ BQT - Android App